Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

 

1.1. SATICI

Ünvanı: Sinba Tekstil İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti

Adresi: Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Cad.

           No:23 Saruhan Plaza K:2, D:42

           TR 34381 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefon: +90 212 231 31 27
Fax: +90 212 231 31 27
Mersis Numarası:

 

1.2. MÜŞTERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Müşteri Adı
Müşteri Adresi
Telefon: Müşteri Teli
Email: Müşteri e-posta adresi

IP adresi :

 

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin kameya.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

 

3.1. Ürün/Ürünler

Sözleşme konusu olan ürün/ürünlerin kodu, adı, adedi ve KDV Dahil satış bedeli şu şekildedir;

Ürün Kodu

Ürün Adı

Ürün Adedi

KDV Dahil Satış Bedeli

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo Bedeli

 

TOPLAM SATIŞ BEDELİ

 

 

 

(Burada ürün görseli bulunmalıdır.)

 

TUTAR :……………………… TL

İndirim Toplam :………………………..TL

KDV :………………………… TL

Kargo Tutarı :………………………..TL

TOPLAM :…………………………. TL

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Teslim Edilecek 2. Kişi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :

 

3.2. Ödeme Yöntemi

3.2.1. Madde 3.1 ’de belirtilen ve iş bu sözleşmeye konu olan ürüne/ürünlere ait toplam satış bedelinin ödemesi, MÜŞTERİ tarafından Sanal POS aracılığıyla ilgili web sitesi üzerinden MÜŞTERİ’ye ait bir kredi kartı ile gerçekleştirilecektir.

3.2.2. Taksit imkanının uygulanacağı kredi kartlarını ve çalışılacak bankaları belirleme, değiştirme ve anlaşma imzalama yetkisi SATICI ye aittir.

 

3.3. Ödeme Şekli

3.3.1. MÜŞTERİ, sanal POS vasıtasıyla yapılan ödemelerde tüm bankalara ve bağlılık programlarına ait kredi kartlarını kullanabilir. Bununla birlikte sadece SATICInin anlaşmalı olduğu bankalara veya sadakat programı dahilindeki kredi kartlarına SATICIsanal POS uygulaması üzerinden tek çekim alternatifine ek olarak taksit alternatifi ile de ödeme yapılabilecektir.

 

3.3.2. SATICI anlaşmalı olduğu bankalar ile düzenli olarak kanuni mevzuatın izin verdiği ve mali açıdan SATICI’nın uygun gördüğü taksit olanaklarını devreye alarak MÜŞTERİ’ye sunmak ile yükümlüdür. Ödeme gerçekleştirilirken, taksit alternatifinin seçilmesi durumunda ilgili bankanın SATICI müşterilerine özel olarak sunmuş olduğu ek taksit adedi taksit sayısına otomatik olarak eklenecektir.

 

3.3.3. Bu kapsamda çalışılacak anlaşmalı bankaların ve ilgili kredi kartlarının, ayrıca söz konusu bankanın sadakat programı içindeki diğer kredi kartlarının seçimi tamamı ile SATICI’nın inisiyatifindedir.

 

3.3.4. SATICI bu konuda kullanılan ilgili web sitesindeki güncellemeleri zamanında yapmak ve yapılan değişiklikleri fiilen devreye alınması sonrasında online satış yapmakta olduğu web sitesinde yayınlamakla yükümlüdür.

 

3.4. 3D Secure Alt Yapısı Kullanımı

3.4.1. MÜŞTERİ ilgili SATICI web sitesi üzerinden oluşturacağı siparişlerine bağlı ödemesini, ilgili sitede yer alan sanal POS uygulamasını kullanmak vasıtası ile kredi kartı ile yapacağı durumlarda bankalara ait 3D Secure özelliği olan ve internet üzerinden alışverişe açık kredi kartlarını kullanmak zorundadır.

3.4.2. SATICI ilgili web sitesi ve içinde bulundurduğu sanal POS uygulaması sadece 3D Secure özelliği olan banka kartları ile çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. MÜŞTERİ iş bu sözleşme ile konu hakkında gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul eder.

 

4. Ödeme İade Prosedürü

4.1. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

4.2. Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder..

5. Teslimat Adresi ve Şekli:

5.1. Teslimat Adresi: Siparişte belirtilen adres girilecektir.

5.2. Teslimat Şekli: Kargo ücreti XXX.XX TL ‘dir. Kargo bedeli toplam satış bedeline dahil olup, ürün bedelinden hariçtir. Teslimat, SATICInin anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla MÜŞTERİ’nin Madde 5.1’de belirtmiş olduğu adrese elden teslim edilecektir. Teslimat anında MÜŞTERİ’nin belirtilen teslimat adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICIedinimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak Kabul edilecektir. Bu nedenle MÜŞTERİ’nin ürünü geç teslim almış olmasından ve/veya hiç teslim almamış olmasından dolayı kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICIsorumlu değildir. SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, sipaişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

6­ Sözleşme Süresı

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan …./…./…… tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 1 ay süre ile devam ederse, taraflardan her birinin, tek tarafı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

7.Genel Yükümlülükler

5.3. Müşteri, kameya.com ve https://kameya.com internet sitelerinde bulunan ve sözleşme konusu ürüne ilişkin özellik, ön bilgilendirmeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.4. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürün teslim edilinceye kadarki tüm sorumluluk SATICIye aittir.

5.5. Sözleşme konusu olan ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişi veya kuruma teslim edilecek ise, teslim alacak kişi veya kurumun teslimatı Kabul etmemesinden SATICIsorumlu tutulamaz.

5.6. SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, sipaişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme bedelinin kredi kartından tehsil edilmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli tehsil edilemez veya banka kayıtlarından iptal edilirse SATICIürünü teslim etmeme hakkına sahiptir.

8- Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (14) ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Alıcı işbu sözleşmenin akdedildiği tarihte satıcı tarafından cayma hakkının mevcudiyeti ve süresi hakkında detaylı bilgilendirmenin doğru ve eksiksiz olarak kendisine yapılmış olduğunu açıkça taahhüt etmektedir.

Satıcı, üründe olağan bir gözden geçirmenin ötesinde bir kullanımı olduğunu tespit ederse, ürünü almaz ve bedeli iade etmez. Bu halde Alıcı’nın cayma hakkı bulunduğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Ürün iadesi (cayma hakkı) kullanılması için, öncelikli olarak müşteri hizmetlerine aşağıda bilgileri yer alan adres, faks ve e­mail bildirimde bulunulmuş olması şarttır.

Adres:

E-mail:

Fax:

Ürünün iade olarak gönderilmesi bilgisi, SİNBA TEKSTİL (“Kameya”) yetkilileri tarafından Alıcı’ya iletilir. Bu görüşmeden sonra Alıcı, iade formu ile birlikte adrese teslimatı yapan belirtilen .Kargo şirketi ile ürünü, (promosyona hak kazanılmış ise, satışa konu edilmiş ürünün veya verilen siparişin mütemmim cüz’ü niteliğindeki promosyon ürünü), ürünün asıl faturasını ve kargo teslim tutanağı örneğini Satıcı’ya cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya yöneltildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirli koşulların sağlanması halinde promosyon ürüne hak kazanılmaktadır ve bu durum ………………………………. internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanmaktadır. Kısmi veya tam iade hali, promosyon koşulunu değiştirmiş ise, bu durumda promosyon ürün de iade edilmelidir. Promosyon ürün iade edilmez ise, ……………………………. tarafından normal satışa konu edilerek müşteriye fatura edilir ve isabet eden bedel tahsil edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. –Satıcı’ya ulaşan ürün belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, ödemesi Alıcı’nın kredi kartına/hesabına yapılır. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır . Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürün kusurlu olması durumunda iade koşulları, garanti koşulları bölümünde belirtilmiştir.

9-- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, gazete, dergi gibi süreli yayınlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

10- Temerrüt Hükümleri

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

kameya.com'nin işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı, kameya.com.'nin hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

11.Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak merciilerdir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI :                                                                                             ALICI :

 

                                                                                           Tarih: