Gizlilik - Kameya

GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sinba Tekstil İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti (“Kameya ”) olarak web sitemizi ziyaret eden sizlerin, bizimle paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmekteyiz. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası”, ve sizlerin ne tür bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Kameya tarafından alındığını, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Kameya tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgiler çerçevesinde sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Kameya tarafından sunulan hizmet kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

1.            GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMI

 

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Kameya, veri aktarır, süreçleri yönetir ve korur. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile sözleşmelerimize ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu bağlamda, Kameya, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, adres, telefon, e-posta vb.) sizden talep etmektedir. http://www....................com.tr veritabanında toplanan bu bilgiler, yasal mevzuata uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek ve bu kapsamlı çalışmalarda kullanılabilecektir.

Biz, Kameya olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması, korunması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu bağlamda veri sorumlusu olarak KVKK md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları, web sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. Kişilerin/müşterilerimizin dikkatine sunarız.

İşbu “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması” Kameya’nın kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait web siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgileri, üçüncü taraflarca Kameya web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgileri veya Kameya’nın sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Kameya sorumlu değildir.

2.            KİŞİSEL VERİ, VERİ İŞLEME NEDİR?

 “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması” çerçevesinde, gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, şifre numarasına göre ya da psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benliğini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası/Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir ve işbu “Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması”nın konusunu oluşturur.

Kişisel Veri’lerin işlenmesi ile; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

3.            HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Kendi isteğinizle kişisel bilgilerinizin verilmesi halinde, Kameya bu bilgileri yasada öngörülen veya ziyaretçinin/müşterinin/tüketicinin muvafakat beyannamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanacağımızı, işleme tabi tutacağını veya aktaracağını taahhüt eder.

Kameya, sunulan hizmetin bir parçası olarak sözlü, yazılı veya elektronik olarak aşağıdaki verilerinizi toplayı, işleyebilmektedir:

Kayıt ve Hesap Bilgileri: Kameya tarafından sunulan hizmeti kullanmak için elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlar, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik  ….. uygulamaları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Üyelik hesabı oluşturmak için ise; ad-soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası, üye numarası, e-posta adresi ve bir şifre oluşturulması gibi “Kişisel Veriler” sağlamanız gerekebilir. Ayrıca, teslimat/fatura adresiniz gibi diğer isteğe bağlı bilgiler de işlenebilmektedir.

Ödeme Yapma: Kameya tarafından sunulan Hizmet aracılığıyla ödeme yaparken, kredi kartı bilgileri gibi finansal hesap bilgilerini üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla paylaşmanız gerekebilecektir. Bu tür bilgiler Kameya nezinde işlenmez, saklanmaz. Ancak söz konusu işlem ile ilgili olarak kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerini içermeksizin mevcut özet işlem bilgisi  Kameya tarafından işlenebilir.

Müşteri Hizmetleri: Müşteri destek ekibimizle olan her türlü iletişimlerinizle Kişisel Veri’lerinizi işleyebiliriz.

Mobil Cihazdan Konum Bilgisi: Cihaz ayarlarınız etkinleştirildiyse ve tarafımız ile paylaşılmasına izin vermeniz halinde, konum bilgilerinizi hizmetin etkin şekilde sunulması amacıyla ve “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması” çerçevesinde işleyebiliriz.

Çerezler, Otomatik Veri Toplama ve İlgili Teknolojiler: Kameya, Hizmet tercihlerinizi ve anonim kullanım istatistiklerini içeren veriler gibi otomatik olarak oluşturulan bilgileri toplar ve saklar. Bu bilgileri Kişisel Bilgilerle ilişkilendirdiğimizde, kombinasyonu Kişisel Bilgi olarak ele alacağız.

Hizmeti kullandığınızda biz ve analiz sağlayıcıları gibi üçüncü parti ortaklarımız Hizmet'in nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplamak için "çerezler" ve diğer benzer teknolojileri kullanır. İş ortaklarımız, zamanla ve diğer web sitelerinde veya uygulamalarda çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında da bilgi toplayabilir. Bu hizmetleri sunduklarında, kendi gizlilik politikalarıyla yönetilirler. Tarayıcı ayarlarını, bir web tarayıcısı üzerinden Hizmete eriştiğinizde tanımlama bilgilerini engellemek ve silmek için değiştirebilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız, Hizmet düzgün çalışmayabilir.

Hizmeti kullanarak, Hizmetin sağlanmasına ilişkin verileri toplamamız, ayrıştırmamız ve saklamamız için yetki veriyorsunuz.

4.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Kişisel Veri’leriniz Kameya tarafından, sunulan Hizmet’in kalitesini ve işlevselliğini artırmak ve geliştirmek, Kameya’nın sözleşme ve yasadan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Hizmet’te profil kaydının oluşturulması, sizinle iletişime geçilebilmesi ve Kameya’nın pazarlama amaçları da dahil olmak üzere belirtilen amaçlar ile edinilmektedir.

Hizmet’le İlgili Kullanım: Kişisel Veri’lerinizi hizmetin kalitesini ve işlevselliğini artırmak ve geliştirmek amacıyla işlenebilir ve üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir.

İletişim: Hizmet’ten yararlanmak amacı ile hesap oluştururken paylaştığınız iletişim bilgilerinize ………. Amacı ile elektronik ileti gönderebilir veya hesabınızı doğrulamak için ve hesap yönetimi, müşteri hizmetleri veya sistem gibi bilgilendirme amaçlı ve operasyonel amaçlar için ve cihazınız da etkinleştirildiyse, cep telefonunuza ya da herhangi bir iletişim kanalınıza metin mesajları iletilebilir, çağrı yolu ile iletişime geçilebilir.

Pazarlama: İşlemiş olduğumuz Kişisel Veri’leri, Hizmet ile ilişkili olmak koşulu ile  herhangi bir bilgi, push bildirimleri ve / veya herhangi bir kanalla ileti göndermek için kullanılabilir.

 

Anonimleştirme: Hizmet aracılığıyla toplanan Kişisel Veri’ler anonimleştirilerek bir araya getirilebilir ve bu halde herhangi bir hukuka uygun amaçla kullanılabilir.

               

5.            KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLER İLE PAYLAŞILMAKTADIR?

 

Kişisel Veri’leriniz açık rızanız olmaksızın, mevzuatta öngörülen istisnai haller saklı olmak üzere işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamı’nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel Veri’leriniz Kameya için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabilecektir. İlgili üçüncü kişilere, söz konusu servisleri yerine getirebilmek için gerekli olan Kişisel Veri’ye erişim hakkı sağlanmaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Kameya adına Hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

Bu kapsamda Kişisel Veri’leriniz sayılanlarda sınırlı olmamak üzere aşağıdaki taraflarla paylaşılabilecektir:

Satıcılar ve Servis Sağlayıcılar: Web sitesi barındırma, veri analizi, haber bülteni hizmetleri, içeren hizmetler sağlayan üçüncü şahıslarla birlikte çalışabiliriz. Hizmet’in sağlanmasıyla bağlantılı olarak elde etmiş olduğumuz Kişisel Veri’leri bu üçüncü şahısların gerekli hizmetleri sağlamalarını mümkün kılmak amacıyla satıcılar ve servis sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Bu tür veri aktarımı gerçekleşecek olması halinde Kameya, ilgili kuruluşların, bu verilerin hukuka aykırı kullanımını ve paylaşımını kısıtlayan bir sözleşme akdetmelerini sağlamaktadır.

Diğer Kullanıcılar: Hizmet’e vermiş olduğunuz bilgi ve içerik Hizmet'te görüntülenebilir. Örneğin, Hizmet’in diğer kullanıcıları, topluluk ve paylaşım özelliklerini kullanarak Kişisel Veri’lerinizi Hizmet’in ortak alanlarına gönderdiğinizde sizinle ilgili bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Sizin tarafınızdan paylaşılan/ifşa edilen bilgileri görüntüleyecek/görecek, kullanacak, paylaşacak veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla işleyecek diğer kullanıcıların eylemlerinden Kameya sorumlu değildir.

Pazarlama: Kameya sizin açık izniniz olmadan satış, ticari faaliyet, doğrudan pazarlama vb. amaçlı olarak sizinle ilgili Kişisel Veri’leri herhangi bir üçüncü tarafa, bağlı olmayan şirketlere kiralamaz, satmaz veya paylaşmaz. Hizmet tarafından toplanan diğer bilgilere erişime izin vererek çevrimiçi reklamcılığın Hizmet üzerinde sunulmasına sizin için yararlı veya alakalı olabilecek bilgilerin aktarımını kolaylaştırmak amacı ile izin verilebilir.

 

Yasal ve Benzeri Bilgilendirme: Kameya, aşağıdaki sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla Kişisel Veri’lerinizi ifşa edebilir: (i) yasal sebeplerle; (ii) yasal işlemlere ve hükümet taleplerine uymak amacıyla; (iii) Hizmet Şartlarını yürütmek amacıyla; (iv) faaliyetlerini korumak amacıyla; (v) Kameya’nın, sizin ya da diğerlerinin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mallarını korumak amacıyla; makul tedbirleri gerçekleştirmemizi ya da karşılaşabileceğimiz zararları sınırlamamızı mümkün kılmak amacıyla.

 

Toplu Bilgiler: Kameya, Web sitesi güvenliğini güçlendirmek, sitenin belirli sayfalarının popülerliğini, e- posta bildirimlerinin başarısını, sitedeki trafik seviyesini ve diğer kullanım verilerini takip etmek amacıyla Toplu Bilgileri anonimleştirmek koşulu ile analiz etmektedir. Bunların tamamı sizin ilgilerinize göre düzenlenmiş bir içerik sağlanması, siteyi ve ilgili hizmetleri geliştirmek ve sizin site üzerindeki deneyimlerinizi arttırmak için yardımcı olmaktadır. Toplu Bilgileri anonimleştirerek üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz.

 

Birleşme, Satış veya Diğer Varlık Transferleri: Birleşim, satın alma, finansman incelemesi, yeniden yapılandırma, iflas, tahkim, şirket varlıklarının satışı veya hizmetin başka bir sağlayıcıya devredilmesi durumunda, bilgileriniz yasalarca izin verildiği şekilde böyle bir işlemin bir parçası olarak devredilebilir. Bu durumda söz konusu taraflarca Kişisel Veri’lerinizin nasıl kullanılacağı ve/veya ifşa edeceği ve bu üçüncü tarafların eylemlerine ilişkin Kameya’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

6.            VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, yazılı olarak Kameya’ya iletmeniz halinde Kameya istemin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 Bu çerçevede kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, (vi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi ………………………. adresine ıslak imzalı veya ………………….kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Söz konusu başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun sizinle ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bunun dışında Kameya tarafından sunulan Hizmet’e ilişkin herhangi bir ticari elektronik ileti almak istememeniz halinde de üyeliği sonlandırma hakkınızı kullanabilirsiniz.

7.            VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kameya, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde Kişisel Veri’lerinizi, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması metninde özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.

8.            VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kameya, kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale, hukuka aykırı kullanımına ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Kişisel Veri’leriniz genel olarak Kameya veritabanlarında ya da hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan veritabanlarında saklanmaktadır. 

Kameya, Kişisel Veri’lerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler alır.

Hizmet’i kullanarak veya Kişisel Veri’lerinizi bize sağlayarak, Hizmet’i kullanımınızla ilgili güvenlik, gizlilik ve idari konularla ilgili olarak elektronik ortamda Kameya’nın sizinle iletişim kurabileceğini kabul etmektesiniz. Bir güvenlik sisteminin ihlalinin Kameya tarafından öğrenilmesi durumunda Kameya, Hizmet’le ilgili size yazılı bir bildirim göndererek haber verebilecektir. Bir güvenlik ihlalinde yazılı bildirim almak (veya elektronik bildirim alma onayınızı geri çekmek) için, bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. http://www...................com.tr

9.            ÇOCUKLARA DAİR KİŞİSEL VERİLER

Kameya, çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumayı taahhüt eder. Hizmet kapsamındaki faaliyetlerimiz için ebeveynlerin ya da yasal velinin/vasinin onayını istemekteyiz. Bu kapsamda ebeveynlerin ya da yasal velinin/vasinin çocuklarının bu faaliyetlerinde etkin bir rol almalarını öneririz. Kameya 13 yaşından küçük çocuklardan bilerek bilgi ve kişisel veri toplamaz.

Kameya, söz konusu çoçuklara, herhangi bir kişiye ait bilgileri göndermemeleri konusunda sitede uygun bir yerde açık yönlendirmelerde bulunacaktır. Kameya, 13 yaşından küçük çocuklara ait kişisel bilgileri işlemiş olduğunu fark etmesi halinde, bu bilgilerin mümkün olan en kısa süre içerisinde silinmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Ebeveynlerin ya da yasal velinin/vasinin, gözetimleri altındaki çocukların herhangi bir kişiye ilişkin bilgileri Kameya’ya ulaştırıldığına dair şüpheleri olması halinde, eğer söz konusu bilgilerin silinmesi isteniyorsa, aşağıdaki adresten ….. derhal bizle (Kameya ile) irtibata geçmelerini rica ederiz. Böyle bir durumda, söz konusu bilgiler hiç vakit kaybetmeden silinecek ve –varsa- çocuğun hesabı kapatılacaktır.

10.          ULUSLARARASI KULLANICILAR

Hizmeti kullanarak, verileri Türkiye'ye aktaracaksınız. Veri toplanması ve kullanılması ile ilgili kanunlarla Avrupa Birliği'nden veya diğer bölgelerden ziyarette bulunuyorsanız, lütfen bilgilerinizin Türkiye'ye aktarılıp küresel olarak işlenmesini kabul ettiğinizi unutmayın. Bilgilerinizi sunarak, bu Gizlilik Politikası uyarınca herhangi bir aktarma ve işleme konusunda rıza göstermiş olursunuz.

11.          BİLGİ GÜNCELLEME KONUSUNDA SORU YA DA ÖNERİ

http://www................com.tr  adresinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel bilgiler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

 

12.          GİZLİLİK POLİTİKAMIZA VE UYGULAMALARIMIZA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

 

Kameya gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikası’nda önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir. Bu nedenle Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. Bu politika en son …/…/… tarihinde değiştirilmiştir.

 

İletişim bilgileri

 

http://www.......................com.tr

Geçerlilik Tarihi: .. ….. 2020 Son Güncelleme Tarihi: …………2020